Onderwijzer duits 1e en 2e graads

Werkgever: Pontes
Geplaatst: 15-05-2019
Regio: Zeeland
Gewijzigd: 15-05-2019
Functieomschrijving
De vacature is te splitsen in 1e en 2e graads uren, uiteraard is een combinatie mogelijk en kunt u ook reageren op een deel van de uren. De lessenverdeling vindt op een later moment plaats in overleg.

Het betreft 15 lesuren Duits bovenbouw havo/vwo (1e graads) en 35 lesuren (2e graads) in de overige afdelingen op de locatie Pieter Zeeman te Zierikzee.

 

Werklocatie: Zierikzee Functie eisen

Wij zoeken een docent die past bij de kernwaarden van de organisatie:


  • Klantgerichtheid.

    Identificeren van wensen, behoeften en belangen van de klant en hierop handelend inspelen.

  • Ambitie.

    De bereidheid en het vermogen hebben om te blijven verbeteren, doelstellingen te realiseren en een bijdrage te leveren aan de ambitie van Pontes.

  • Samenwerken.

    De bereidheid en het vermogen hebben om samen te werken met anderen aan een gemeenschappelijk doelDe ideale kandidaat kan goed samenwerken en afstemmen met collega's. Heeft oog voor de leerling op elk niveau, werkt vakoverstijgend met andere afdelingen en kijkt verder dan alleen de eigen lessen en taken. Bovendien draagt de docent bij aan de vernieuwing van het onderwijsconcept op de locatie Pieter Zeeman.

Ervaring met mentoraat is gewenst.

Arbeidsvoorwaarden

Het betreft een structurele vacature voor de duur van 1 schooljaar. Verlenging van de aanstelling behoort tot de mogelijkheden.

De functie is conform het functieprofiel van docent LB (2e graad) afhankelijk van opleiding en ervaring. Salaris en overige arbeidsvoorwaarden zijn conform de CAO-VO.

Zorgzaamheid, Kwaliteit, Veiligheid en Plezier in Leren zijn de vier belangrijke thema's die de leidraad vormen voor het beleid van de school. Activiteiten, projecten en acties dienen te vallen binnen deze thema's. Deze thema's zijn gebaseerd op het Strategisch Beleidsplan van Pontes Scholengroep en zijn dus ook van kracht voor Pontes Pieter Zeeman. De missie van Pontes luidt als volgt: De Pontes scholengroep is een actieve scholengemeenschap met open vensters, waar modern onderwijs gegeven wordt. De school richt zich op het individuele kind en zijn ouders. De school geeft veel aandacht aan het leef- en werkklimaat, zodat het aantrekkelijk is om er te leren en te werken. De school wil ieder kind als individu benaderen en stelt zich ten doel de leerlingen optimale kansen te bieden om zich te ontplooien, zowel op het gebied van de schoolopleiding als op het gebied van culturele en maatschappelijke vorming. De school beoogt bij te dragen aan de opvoeding tot volwassen en volwaardige wereldburgers met verantwoordelijkheid voor medemens en milieu.

De school biedt een veilige en geborgen omgeving die toegankelijk is voor een ieder die respect en verdraagzaamheid toont voor de medemens en zijn opvattingen. De school vindt het schoolrendement en de inrichting van de organisatie van belang als wezenlijke aspecten van kwaliteit. Visie  Pieter Zeeman leidt de komende jaren leerlingen op, die in de maatschappij van 2010 tot 2050 een bestaan opbouwen en een aandeel leveren aan de (veranderende) samenleving. De afgelopen jaren hebben zich bovendien veranderingen voorgedaan, waardoor de leerlingen "anders" de school inkomen dan in het verleden het geval was. Pieter Zeeman wil anticiperen op ontwikkelingen in de toekomst en rekening houden met veranderde omstandigheden. Leerproces  Pieter Zeeman streeft na dat de leerlingen plezier in leren hebben. Dat kan alleen indien de leerling ook een actieve rol krijgt in zijn eigen leerproces. Daarvoor is het noodzakelijk dat de school het onderwijs gaat inrichten vanuit het leerproces van de leerlingen. Aandacht en zorgzaamheid voor ieder individu betekent onder meer dat er recht gedaan wordt aan de verschillen tussen de leerlingen. Deze verschillen kunnen actief gebruikt worden ter versterking van het onderwijs.
 Kernwoorden
Anderen bekeken ook