Leerkracht met veel humor en PIT

Werkgever: The School Factory
Geplaatst: 27-04-2019
Regio: Ossendrecht
Gewijzigd: 27-04-2019
Functiebeschrijving

Leerkracht pet veel humor en PIT

De school te Ossendrecht is een cluster 4 school die onderwijs en begeleiding op maat biedt.

We zijn de specialist in de opvoeding, de behandeling en het lesgeven aan jongeren met een licht verstandelijke beperking, die via een rechterlijke maatregel binnen de instelling worden geplaatst.

Het doel van de gezamenlijke inspanningen is het verminderen van probleemgedrag en het bieden van een reëel toekomstperspectief. Op school willen we de jongeren ondersteunen om met betrokkenheid en veiligheid nieuwe kansen te zien en met zelfvertrouwen de nieuwe kansen aan te pakken.

Ons motto is ‘Samen op zoek naar jouw talent!'

Over de functie

De school is per direct op zoek naar een Leerkracht. De werktijdfactor wordt in overleg vastgesteld en de ingangsdatum is zo snel mogelijk.

Kandidaten met ervaring binnen het speciaal onderwijs of extra kennis en expertise van de doelgroep hebben onze voorkeur. We hopen en verwachten dat je bijdrage zich ook kenmerkt door onze vier kernwaarden; innovatief, transparant, samen en onderscheidend.

Wat bieden wij

• Je krijgt een vervangingsbenoeming conform CAO Primair Onderwijs.

• De functie van leerkracht wordt ingeschaald in schaal L11, conform CAO Primair Onderwijs.

• Na je start en gedurende je loopbaan wordt er ruimte en begeleiding geboden voor je persoonlijke

ontwikkeling.


Functie-eisen

Wat vragen wij van jou

• Je bent bevoegd leraar en in het bezit van een PABO diploma.

• Je bent vaardig in het afstemmen op pedagogische en didactische behoeften van de leerling.

• Je bent in staat te reflecteren op eigen handelen.

• Je bent in staat creatief mee te denken in mogelijkheden.

• Je beschikt over goede communicatieve vaardigheden.

• Je bent een meedenker en uitvoerder van schoolontwikkelingen.

Meer informatie

Voor meer informatie over deze vacature kun je telefonisch contact opnemen met Monique Huizinga

Bij interesse ontvangen wij graag een korte motivatiebrief met CV per e-mail t.a.v. Monique Huizinga, m.huizinga@theschoolfactory.eu

Het aanvragen van een Verklaring omtrent Gedrag (VOG) is onderdeel van de sollicitatieprocedure.


Organisatie

We zijn een cluster 4 school die onderwijs en begeleiding op maat biedt aan jongeren die zijn opgenomen bij. Bij leerlingen is vaak sprake van een ernstige gedragsstoornis en/of psychische problematiek met een licht verstandelijke beperking. Dit kan zich uiten in allerlei gedragsvormen zoals: hyperactief gedrag, onzekerheid, emotionele kwetsbaarheid, angst, agressief gedrag, contactmoeilijkheden en grensoverschrijdend gedrag.

Deze problemen worden vaak versterkt door expliciete leerproblemen (zoals reken- en taalstoornissen, problemen in de informatieverwerking), ontwikkelingsachterstanden en lichamelijke problemen.


 Kernwoorden