Gedragswetenschapper Veilig Thuis

Werkgever: Veilig Thuis
Geplaatst: 25-02-2019
Regio: Amsterdam
Gewijzigd: 24-04-2019
Functieomschrijving

Gedragswetenschapper Veilig Thuis

Wij zijn op zoek naar een gedragswetenschapper die vanuit vakinhoudelijke kennis en gedrevenheid ondersteuning biedt en richting geeft bij onderzoek en advies in het kader van mishandeling en huiselijk geweld. Een sterke persoonlijkheid en een flexibele werkhouding zijn hierbij vereist. Achtergrond in, en kennis van, de jeugdzorg is gewenst.

Over de functie van Gedragswetenschapper
De gedragswetenschapper Veilig Thuis:
 • Geeft inhoudelijk advies o.a. tijdens het multidisciplinair overleg over de casuïstiek. Het advies betreft kernbeslissingen zoals inzet van dwang en drang, inzet raad voor de kinderbescherming, sluiten van de casus of inzet van justitie;
 • Voert kindgesprekken;
 • Adviseert triagebesluiten a.d.h.v. de voorgelegde problematiek;
 • Stelt plannen van aanpak op;
 • Stemt het diagnostisch traject af met partners en houdt overzicht over de voortgang;
 • Bewaakt de kwaliteit door toetsing van inbreng van de medewerkers Veilig Thuis, het veiligheidsplan en aan de hand van instrumenten;
 • Signaleert en adviseert over deskundigheidsbevordering binnen de organisatie;
 • Biedt individueel en groepsgericht vakinhoudelijke begeleiding, ondersteuning en coaching on the job en geeft voorlichting aan professionals;
 • Geeft advies over de ontwikkeling en implementatie van de methodiek en beleid;
 • Neemt in- en extern deel aan (interdisciplinaire) project- en werkgroepen t.b.v. inhoudelijke beleid- en werkontwikkeling.
Functie-eisen

Een ervaren en resultaatgerichte gedragswetenschapper met een groot probleem analytisch vermogen die in staat is om de inhoudelijke kwaliteit van de dienstverlening te borgen binnen de Veilig Thuis organisatie, een organisatie die de komende periode sterk in beweging blijft met:

 • Minimaal een afgeronde WO opleiding (ontwikkelings)psychologie of orthopedagogiek;
 • (Langdurige) ervaring als gedragswetenschapper/deskundige in het vakgebied en met de doelgroep, bij voorkeur in de jeugdzorg;
 • Kennis van en inzicht in de problematiek van geweld in afhankelijkheidsrelaties (binnen de doelgroep 0-100 jaar);
 • Kennis van (gezins)systemen en risicotaxatie;
 • Kennis van en inzicht in de diversiteit van de cliënt groepen en de werkomgeving;
 • kennis van de sociale kaart Amsterdam – Amstelland;
 • De bereidheid om telefonische bereikbaarheidsdiensten als achterwacht te draaien buiten kantoortijden (tussen 17.00 en 8.00 uur).

Competenties
Belangrijke competenties in deze functie zijn analytisch vermogen, flexibiliteit, inventiviteit, moreel kompas (visie), omgevingsbewustzijn, samenwerken, resultaatgerichtheid, en overtuigingskracht. 
Bedrijfsomschrijving

Veilig Thuis Amsterdam- Amstelland is het advies en meldpunt voor huiselijk geweld en kindermishandeling voor burgers en professionals in de gemeente Amsterdam, Amstelveen, Aalsmeer, Diemen, Ouder-Amstel en Uithoorn. Veilig Thuis is onderdeel van de GGD Amsterdam. 

Veilig Thuis Amsterdam-Amstelland is 24 uur per dag bereikbaar. Onze medewerkers werken dagelijks, ook in het weekend, tussen 8.00 en 22.00 uur vanuit kantoor; buiten kantoortijden is er een telefonische bereikbaarheid. 

Visie Veilig Thuis Amsterdam-Amstelland
Iedereen heeft het recht op een Veilig Thuis om in veiligheid te kunnen leven en op te groeien. Thuis is een plek waar je je veilig moet voelen om je optimaal te kunnen ontwikkelen en een Veilig Thuis is een basisvoorwaarde om deel te nemen aan de samenleving. 

Huiselijk geweld is qua omvang en impact op de samenleving het grootste geweldprobleem van Nederland. De gevolgen van huiselijk geweld en kindermishandeling zijn groot. Bij Veilig Thuis Amsterdam-Amstelland wordt gewerkt vanuit de volgende kernwaarden: deskundig, zorgvuldig, slagvaardig en verbindend. 

Arbeidsvoorwaarden
 • Afhankelijk van je opleiding en werkervaring bedraagt het salaris minimaal € 3.348,- en maximaal € 4.859,- bruto per maand (salarisschaal 11) op basis van 36 uren per week.
 • Een tijdelijke aanstelling voor bepaalde tijd voor de duur van 12 maanden. Bij gebleken geschiktheid de mogelijkheid tot verlenging.
 • De gemeente Amsterdam kent prima opleidings- en ontwikkelingsmogelijkheden plus een goed pakket secundaire arbeidsvoorwaarden. Deze secundaire arbeidsvoorwaarden bestaan o.a. uit opname in het ABP-pensioenfonds, een maandelijkse bijdrage in de ziektekostenverzekering en per 1 januari 2017 het Individueel Keuzebudget. Dit is een vrij besteedbaar budget. Je kunt bijvoorbeeld zelf beslissen wanneer je het budget wil laten uitbetalen en hoeveel extra verlof je nodig hebt.
Sollicitatieprocedure

Heb je belangstelling voor deze functie? Reageer dan uiterlijk 7 maart 2019 via onze sollicitatiepaginadoor te klikken op de solliciteerbutton.

De gemeente Amsterdam wil een diverse en inclusieve organisatie zijn. Een organisatie die ruimte biedt aan iedereen en die de kracht van de diversiteit van medewerkers gebruikt om betere resultaten te halen voor de stad. Talent als basis, diversiteit als kracht. We streven ernaar dat het personeelsbestand een afspiegeling is van de beroepsbevolking van Amsterdam met al haar aanwezige verschillen. Vacatures staan open voor iedereen, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld. 

Vragen over deze vacature
Voor nadere informatie omtrent deze vacature kun je contact opnemen met Marco Bosman, teamleider Veilig Thuis, mobiel nr: 06-22094206. 

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.


Bezoek https voor meer informatie over de vacature Gedragswetenschapper Veilig Thuis of solliciteer online op de vacature Gedragswetenschapper Veilig Thuis.

Contactgegevens
Bedrijfsnaam: Veilig Thuis
Contactpersoon: Marco Bosman
Adres: Valckenierstraat 5
Postcode/plaats: 1018 XB Amsterdam
Telefoon: 06-22094206
Email: vacaturesite@adver-online.nl

 Kernwoorden