Projectleider informatievoorzieing

Werkgever: Gemeente Ede
Geplaatst: 15-12-2016
Regio: Ede
Gewijzigd: 10-01-2017
Functieomschrijving

Projectleider informatievoorziening 
Structurele functie voor 36 uur per week 

Bedrijfsinformatie
De organisatie bestaat uit een concerndirectie (gemeentesecretaris en 1 concerndirecteur) en 5 clusters waar alle afdelingen onder vallen. De clustermanagers sturen vanuit gezamenlijke verantwoordelijkheid de clusters aan.
Eén van de clusters is Dienstverlening & Bedrijfsvoering (D&B). Binnen het cluster D&B bevinden zich o.a. de afdelingen Informatie-, Proces- en Projectmanagement (IPPM) en de afdeling Beheer ICT infrastructuur en Applicatie Services (BIAS).

Afdeling IPPM

De afdeling IPPM is verantwoordelijk voor het informatiemanagement en een gezonde informatiehuishouding binnen Ede. Meer specifiek is IPPM verantwoordelijk voor en/of voert uit: informatieadvies, -beleid, -strategie en –architectuur, applicatieportfoliobeleid, procesarchitectuur, informatiebeveiligingsbeleid, projectmanagement van I-projecten en business proces management (BPM). De afdeling is een jonge afdeling en bestaat uit 14 medewerkers. Wil je mee helpen deze afdeling verder te ontwikkelen en de positie van informatiemanagement en bijbehorende taken verder op de kaart te zetten in Ede, dan is dit je kans.

Functieomschrijving 
De projectleider informatievoorziening is verantwoordelijk voor en voert projecten uit op het breukvlak van “de business en ICT”. Business projecten hebben (grote) impact op de gebruikersorganisatie (clusters en afdelingen). De projecten richten zich op de informatievoorziening en de actuele en toekomstgerichte informatiehuishouding van de gemeente Ede. Je rapporteert hiërarchisch aan de afdelingsmanager IPPM en functioneel aan de opdrachtgever waarvoor je werkt.

Jouw uitdagingen
Je voelt je als een vis in het water als projectleider van grote projecten. Projecten binnen de verschillende clusters en afdelingen van Ede, projecten die de informatiehuishouding van Ede verstevigen en Ede verder voorbereiden op een moderne maatschappij, waarbij ICT onontbeerlijk is, zijn projecten die jou energie geven.
De komende tijd zullen er een diversiteit aan projecten worden uitgevoerd, zoals de aanbesteding, keuze en implementatie van een zaaksysteem of de keuze voor een nieuw intranet. Maar ook projecten in het sociale domein of in het domein van de leefomgeving en de inrichting van de informatiehuishouding t.b.v. de nieuw te implementeren Omgevingswet kennen voor jou geen geheimen.

Waar gaan we met jou afspraken over maken
Je wordt belast met de leiding van (complexere) ICT projecten, gericht op de vernieuwing en/of verbetering van de informatiehuishouding en ter ondersteuning van de (primaire) bedrijfsprocessen, waarbij taken behoren als:

  • Je geeft leiding aan de projectmedewerkers; rapporteert aan stuurgroep of opdrachtgever.
  • Je bent verantwoordelijk voor de participatie en interactie met en tussen projectbetrokkenen (stakeholders, stuurgroepen en/of opdrachtgevers).
  • Je zorgt voor de bewaking, rapportage, toetsing en verantwoording over de voortgang, de middelenuitputting, beslismomenten van projecten en (eind)resultaten.
  • Je maakt projectplannen, budgetvoorstellen, analyses, planningen en evaluaties voor grotere en complexe ICT projecten.
  • Je begeleidt (uitbestede) onderzoek- en aanbestedingsopdrachten.


Taken en projectleiding die je uitvoert op zodanige wijze dat projectresultaten binnen planning, tijd en geld worden gerealiseerd.

Wij verwachten van jou:

  • Een opleiding op minimaal HBO niveau in het vakgebied.
  • Meerjarige ervaring binnen een grotere gemeente als I- projectleider.
  • Kennis van de gemeentelijke softwaremarkt.
  • Kennis en ervaring (certificaten) zoals Prince2, IPMA, etc.


Op deze functie zijn de volgende competenties van toepassing: regisseren, samenwerken, resultaatgerichtheid, verantwoordelijkheid, oordeelsvorming, organisatiesensitiviteit. Wij gaan ervan uit dat je ons kunt overtuigen dat jij over deze competenties beschikt

Arbeidsvoorwaarden 
Wij bieden een structurele functie. Afhankelijk van aantoonbare kennis, opleiding en ervaring bedraagt het salaris voor deze functie maximaal schaal 11 (€ 4.740, - bruto per maand bij een 36 urige werkweek). Verder kennen we een “dertiende” maand (6,5%). Ook de secundaire arbeidsvoorwaarden zijn prima.

Reageren?
Ben jij geïnteresseerd in deze functie dan verzoeken wij je vóór maandag 9 januari 2017 te reageren. Reageren kan alleen via de 'Solliciteer' button.

In verband met de digitale procedure kunnen te laat of op andere wijze ingediende sollicitaties niet worden meegenomen. Je sollicitatiebrief kun je richten aan Wiepko Siegers, afdelingsmanager IPPM.

Wil je meer informatie dan kun je contact opnemen met Wiepko Siegers, afdelingsmanager IPPM (email: wiepko.siegers@ede.nl) of met Els Lam, Afdeling P&O (email: els.lam@ede.nl).

De procedure:
Een assessment kan deel uit maken van de procedure. Tijdens het sollicitatiegesprek zal gevraagd worden naar voorbeelden van concrete, relevante resultaten die jij in verleden behaald hebt. Naar referenties kan worden gevraagd. 

Acquisitie n.a.v. deze werving wordt niet op prijs gesteld.

Trefwoorden: Vacature, Full-time, Ede, Projectleider, IT, Software ontwikkelaar

 Kernwoorden