a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z 1 2 

FlexIntens Werving, Selectie & Detachering

FlexIntens verbetert organisaties door het tijdelijk versterken van teams met flexibele professionals. Het vereenvoudigen van het werk, van organisatieonderdelen, van hele organisaties en van ketens staat daarbij centraal. De mensen in ons netwerk zijn in staat organisaties te helpen met strategische heroriëntatie, het formuleren en afbakenen van doelen, het in kaart brengen en wegnemen van overbodige routines en het aanjagen, ontwikkelen en realiseren van slimme werkwijzen. Niet in de laatste plaats door het logisch ordenen van werkstromen, bijbehorende taakverdelingen, ondersteunende ICT en afspraken met andere partijen. Steeds als tijdelijk onderdeel van een team, altijd in het belang van de organisatiedoelen.
 
Lebretweg 1
6861 ZV Oosterbeek
Tel: toon nummer
Email: info@flexintens.nl
http://www.flexintens.nl
Vacatures van FlexIntens Werving, Selectie & Detachering (112)